Як використання ERP-системи вирішує проблеми виробництва?

27 березня 2024, 15:57

При зверненні за допомогою ERP-системи клієнти часто мають різні цілі. Деякі компанії вирішують впровадити програму, щоб залишатися на передових позиціях, дотримуючись сучасних тенденцій автоматизації. Однак це більше виняток, ніж правило. В основному клієнти приходять за вирішенням конкретних проблем, які заважають компанії працювати, розвиватися та збільшувати прибуток.

Проблеми компаній можуть бути різноманітними та індивідуальними. Однак ми розповімо про ті, які найчастіше виникають на виробництві, та як ERP-системи допомагають їх вирішити.

Перед тим як перейти до проблем виробництва, розберемося, що таке ERP-система.

ERP-система або планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning) охоплює облікові процеси всіх відділів компанії. Це важливо, оскільки виробничий процес залежить від діяльності різних підрозділів, таких як планування виробництва, матеріальне забезпечення, управління фінансами та продажами.

Однією з ключових переваг ERP-системи є створення єдиної інформаційної системи, яка зберігає дані всіх підрозділів. Це знижує можливість помилок в обліку і дозволяє легко обмінюватися інформацією між відділами.

Проте впровадження ERP-системи – це складний та трудомісткий процес, який часто потребує додаткових робіт, таких як оптимізація бізнес-процесів та оновлення облікової політики компанії.

Тепер розглянемо, які проблеми виробництва можуть вирішити системи ERP і які інструменти автоматизації вони надають.

Планування

Організація планування в ERP-системах є ключовим аспектом, який вирішує безліч проблемних ситуацій. Кожен аспект бізнесу, такий як продаж, закупівля, виробництво та багато інших, вимагає свого роду планування, яке забезпечує ефективне функціонування підприємства.

Наприклад, відсутність чіткого плану виробництва призводить до невизначеності у термінах виготовлення продукції. Це, у свою чергу, ускладнює роботу відділу продажу, який змушений зв’язуватися з клієнтами лише після того, як продукція вже доступна на складі. В результаті виникають складнощі з отриманням своєчасної оплати за замовлення, що збільшує дебіторську заборгованість та призводить до постійного дефіциту оборотних коштів.

Велика кількість прострочених замовлень ускладнює їхню пріоритизацію, і планування виробництва обмежується ситуаційним підходом – виконується те замовлення, яке з якихось причин стало актуальним на даний момент.

В результаті впровадження актуальних планів продажу та виробництва, робота відділів стає більш організованою та передбачуваною, що сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства в цілому.

Забезпечення потреб

При використанні механізму планування спільно з інструментами задоволення потреб вирішується одна з найбільш витратних проблем – забезпечення матеріалами замовлень і скорочення запасів на складах.

Без чіткого плану виробництва співробітники відділу постачання змушені покладатися на досвід та інтуїцію при закупівлі матеріалів. Цей неструктурований процес часто призводить до зайвих закупівель, дублювання замовлень у різних постачальників і, зрештою, до утворення надлишкових запасів на складі. Частина з них стає неліквідами, а інші позиції постійно відсутні, що призводить до затримок у виконанні замовлень.

Для вирішення цих проблем в ERP-системах передбачені інструменти управління запасами, які дозволяють оперативно визначити потреби у матеріалах та комплектуючих, підтримувати оптимальний рівень запасів на складі, особливо для товарів із тривалим терміном постачання.

Використовуючи механізми задоволення потреб, компанії вирішують такі задачі:

  • забезпечуються необхідними запасами;
  • забезпечується безперервність виробничої діяльності;
  • усувається дефіцит матеріальних ресурсів;
  • покращуються показники оборотності товарів;
  • виключається надмірність запасів.

Планування графіка виробництва

Ефективне планування графіка виробництва є одним із ключових інструментів ERP-системи, що значно впливає на продуктивність підприємства.

Уявіть собі підприємство з великим асортиментом обладнання, великою кількістю співробітників та постійним потоком замовлень. У такому складному середовищі дуже складно вручну визначити, як ефективно завантажено обладнання, скільки замовлень підприємство здатне виконати за певний період, та які ділянки виробництва є вузькими місцями.

Без системи підтримки прийняття рішень, як ERP, спроби покращити виробничі процеси можуть виявитися неефективними. Наприклад, якщо вузьке місце у виробничому процесі не буде точно ідентифіковано, спроби розширити його можуть виявитися марними, оскільки проблема просто перенесеться на інші ділянки виробництва.

ERP-системи дозволяють ефективно керувати потужністю обладнання, зберігати інформацію про робочі центри, їх графіки роботи та завантаження, що дозволяє аналізувати доступність обладнання та оптимізувати завантаження виробництва. Завдяки цим інструментам підприємство може швидко визначити терміни виконання замовлень та точно дотримуватися своїх зобов’язань перед клієнтами.

Ресурсні специфікації

Інтеграція ресурсних специфікацій – ключовий елемент у ERP-системах, призначений для структурування виробів та визначення технологічних процесів їх виготовлення. У цьому довіднику детально описується кожен етап виробничого процесу, починаючи з окремих деталей і закінчуючи складальними одиницями або конструкціями. Крім того, вказуються необхідні ресурси, такі як матеріали, напівфабрикати, виконання робіт та трудовитрати, а також виробничі потужності, що використовуються.

Використання ресурсних специфікацій має ключове значення для ефективного планування виробництва та визначення можливостей наявного обладнання. Ця інформація використовується для розробки графіка виробництва та визначення пропускної спроможності виробничих ліній.

Використання ресурсних специфікацій в обліку виробництва дозволяє підприємствам зменшити зайві витрати. Наприклад, співробітники не зможуть виробляти та здавати деталі, які не вказані у специфікації, що призводить до економії матеріалів та робочого часу. Крім того, обладнання не буде зайняте виробництвом незатребуваних виробів, що сприятиме оптимізації використання ресурсів підприємства.

Виробничий облік

Виробничий облік у ERP-системі є ключовим елементом, що дозволяє автоматизувати та впорядкувати виробничі процеси. При використанні методу поетапного або поопераційного обліку ERP-система проводить детальне розузловування виробу до кінцевого напівфабрикату та матеріалу. Це включає визначення послідовності етапів та операцій, необхідних для виробництва продукції, вказівку необхідного обладнання, матеріалів та іншої важливої ​​інформації.

Такий підхід забезпечує чітке уявлення співробітникам у тому, які операції необхідно виконати на кожному етапі виробництва, які ресурси використовуватимуться, і навіть забезпечує контроль над виконанням замовлень для диспетчерів виробництва. Крім того, ERP-система дозволяє щодня відстежувати продуктивність співробітників, що може бути стимулом для підвищення їх ефективності.

Опис технологічного процесу для кожного напівфабрикату, що входить до складу виробу, підвищує прозорість в обліку та дозволяє аналізувати собівартість кожного компонента виробу. Ця інформація може впливати на стратегію ціноутворення продукції.

Облік незавершеного виробництва також покращується завдяки ERP-системі, дозволяючи побачити, які матеріали у виробництві були використані для виготовлення ще незавершеної продукції. Все це сприяє підвищенню точності виробничого обліку та зниження матеріальних та трудових втрат, а також простоїв обладнання.

Звітність

Звітність в ERP-системі відіграє ключову роль, забезпечуючи комплексний аналіз даних про виробничі ресурси, фінансові показники та інші аспекти діяльності підприємства. Завдяки широкому спектру звітів, що гнучко налаштовуються, керівництво може швидко і ефективно отримувати інформацію, необхідну для оперативного контролю та прийняття управлінських рішень.

Використання ERP-системи суттєво скорочує час, що витрачається на формування різноманітної звітності, такої як управлінська, бухгалтерська та податкова. Це дозволяє ресурсам компанії зосередитися на найважливіших завданнях, тоді як система автоматизує процес аналізу даних та надає точні та своєчасні звіти.

Система ERP також забезпечує можливість оптимального розподілу виробничих ресурсів, що сприяє підвищенню ефективності виробництва та якості продукції, що випускається. Управлінські рішення стають більш обґрунтованими та заснованими на реальних даних, що у свою чергу зміцнює конкурентоспроможність усього підприємства.

У результаті використання ERP-системи дозволяє компаніям:

  • Аналізувати та оптимізувати роботу підприємства у всіх аспектах, виявляючи сильні та слабкі сторони обліку та управління.
  • Упорядкувати діяльність підрозділів та виробництва, знижуючи ризики та підвищуючи ефективність.
  • Заощаджувати фінансові ресурси за рахунок більш раціонального матеріального забезпечення та оптимізації виробничих процесів.
  • Отримувати актуальну інформацію в режимі реального часу, що спрощує оперативне управління та прийняття рішень.

Це лише деякі з переваг, які можуть принести впровадження ERP-системи.

Поділитися:
Приєднуйтеся до нас:

Схожі статті

Всі статті

Популярні статті

Всі статті

Коментарі